Microsat APRS

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w internetowym sklepie firmy Microsat zwanej dalej "sprzedającym". Firma prowadzona jest przez: Mateusza Płocińskiego, z siedzibą ul. Swantibora 6, 61-063 Poznań, REGON: 301710384, NIP: 618-200-93-74.

§ 2
Polityka prywatności
2.1. Polityka prywatności microsat.com.pl przedstawiona jest w oddzielnym dokumencie: link.

§ 3
Stany magazynowe
3.1. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby stany magazynowe prezentowane w sklepie internetowym odzwierciedlały rzeczywistą dostępność towaru. Jednakże w przypadku niezapowiedzianego braku danego towaru sprzedający w możliwie najkrótszym czasie skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia dalszych działań związanych z danym zamówieniem.
3.2. Zamawiaj±cy ma techniczną możliwość złożenia zamówienia na towary, których stany magazynowe są zerowe, może również zamówić towar w ilości większej niż jest dostępna w danej chwili. System sklepu internetowego informuje o tym czerwoną czcionką w taki sposób aby zamawiający miał świadomość, że danego towaru brakuje. W takim przypadku zamówienie traktowane jest jako wstępna rezerwacja towaru a po jego złożeniu zalecane jest wstrzymanie się z płatnością i kontakt w celu ustalenia terminu dostępności towaru.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień
4.1. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu wybranych przez siebie pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia.
4.2. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzymuje w potwierdzeniu dane konta bankowego do wpłaty należności, a w przypadku płatności Paypal zostaje automatycznie przekierowany do serwisu Paypal w celu autoryzacji płatności.
4.3. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, rachunek wystawiony na firmę. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT na mocy polskiego prawa podatkowego (Ustawa o VAT, art. 113, paragraf 1, z dnia 11 marca 2004, z późniejszymi zmianami) na mocy której firmy o obrocie poniżej określonego limitu sa zwolnione z podatku VAT. Zatem podatek VAT nie dotyczy naszych produktów i nie jest uwzględniony w cenie towaru.
4.4. Towar wysyłany jest w możliwie najkrótszym terminie do 3 dni robocznych po zaksięgowaniu płatności w wysokości pełnej kwoty należnej za zakupiony towar (przedpłata).
4.5. Do możliwych form płatności należą: przedpłata na konto bankowe oraz płatność w systemie Paypal.
4.6. Przesyłki standardowo są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej na obszarze kraju i do innych państw obsługiwanych przez tego przewoźnika. Po indywidualnym ustaleniu możliwa jest wysyłka za pośrednictwem innego przewoźnika.
4.7. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego. Do kosztów zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt wysyłki, o którego wysokości kupujący jest informowany w podsumowaniu oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia. Jest on również wyszczególniony w dokumencie sprzedaży.

§ 5
Reklamacje
5.1. Sprzedający udziela gwarancji na każdy towar z osobna. Okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu. Na wszystkie towary udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
5.2. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.
5.3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty nadesłania przez zamawiającego reklamowanego towaru.
5.4. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 7 dni od nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru.
5.5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, wynikającej z błędu zamawiaj±cego, sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia indywidualnie każdej sprawy w sposób korzystny dla zamawiającego, w tym do bezpłatnej diagnozy towaru który bezzasadnie został wysłany jako wadliwy.

§ 6
Prawo zwrotu
6.1. Przy zakupie przez Internet kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ci±gu 21 dni kalendarzowych (decyduje data nadania przesyłki zwrotnej). Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży chyba, że klient skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
6.2. Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do zwrotu towaru jest wypełnienie i wysłanie "Oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od umowy zawartej na odległość" (do pobrania tutaj).

§ 7
Naprawy pogwarancyjne
7.1. Sprzedający deklaruje wolę wykonywania napraw pogwarancyjnych po możliwie najniższych kosztach. Od początku działalności kierujemy się dewizą, że należy zarabiać na sprzedaży a nie na serwisie sprzętu. W związku z niskim odsetkiem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzedający deklaruje chęć pobierania opłat od napraw pogwarancyjnych jedynie w wysokości pokrywającej koszty wymienionych podzespołów i transportu.

§ 8
Postanowienia końcowe
8.1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.
8.2. Ewentualne sprawy sporne pomiędzy sklepem a zamawiającym, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd.
8.3. Wszystkie inne sytuacje i problemy nie uwzględnione w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane z poszanowaniem przepisów polskiego prawa i ze szczególnym uwzględnieniem dobra zamawiającego.
Wiadomości
Krótka przerwa
05 grudnia 2023

W dniach od 6 do 25 grudnia sprzedaż będzie zamknięta ponieważ pilnie muszę dokończyć zaległe zamówienia dla moich dystrybutorów przed końcem roku.

Języki
Polish English
Waluty
Stacje APRS Microsat
Dystrybutorzy
Niemcy
Funktechnik Dathe

Szwajcaria
Lutz Electronics

Stany Zjednoczone
HamRadioOutlet