Microsat APRS

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w internetowym sklepie firmy Microsat zwanej dalej "sprzedającym". Firma prowadzona jest przez: Mateusza Płocińskiego, z siedzibą ul. Swantibora 6, 61-063 Poznań, REGON: 301710384, NIP: 618-200-93-74.

§ 2
Polityka prywatności
2.1. Polityka prywatności microsat.com.pl przedstawiona jest w oddzielnym dokumencie: link.

§ 3
Stany magazynowe
3.1. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby stany magazynowe prezentowane w sklepie internetowym odzwierciedlały rzeczywistą dostępność towaru. Jednakże w przypadku niezapowiedzianego braku danego towaru sprzedający w możliwie najkrótszym czasie skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia dalszych działań związanych z danym zamówieniem.
3.2. Zamawiaj±cy ma techniczną możliwość złożenia zamówienia na towary, których stany magazynowe są zerowe, może również zamówić towar w ilości większej niż jest dostępna w danej chwili. System sklepu internetowego informuje o tym czerwoną czcionką w taki sposób aby zamawiający miał świadomość, że danego towaru brakuje. W takim przypadku zamówienie traktowane jest jako wstępna rezerwacja towaru a po jego złożeniu zalecane jest wstrzymanie się z płatnością i kontakt w celu ustalenia terminu dostępności towaru.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień
4.1. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu wybranych przez siebie pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia.
4.2. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzymuje w potwierdzeniu dane konta bankowego do wpłaty należności, a w przypadku płatności Paypal zostaje automatycznie przekierowany do serwisu Paypal w celu autoryzacji płatności.
4.3. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, rachunek wystawiony na firmę. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT na mocy polskiego prawa podatkowego (Ustawa o VAT, art. 113, paragraf 1, z dnia 11 marca 2004, z późniejszymi zmianami) na mocy której firmy o obrocie poniżej określonego limitu sa zwolnione z podatku VAT. Zatem podatek VAT nie dotyczy naszych produktów i nie jest uwzględniony w cenie towaru.
4.4. Towar wysyłany jest w możliwie najkrótszym terminie do 3 dni robocznych po zaksięgowaniu płatności w wysokości pełnej kwoty należnej za zakupiony towar (przedpłata).
4.5. Do możliwych form płatności należą: przedpłata na konto bankowe oraz płatność w systemie Paypal.
4.6. Przesyłki standardowo są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej na obszarze kraju i do innych państw obsługiwanych przez tego przewoźnika. Po indywidualnym ustaleniu możliwa jest wysyłka za pośrednictwem innego przewoźnika.
4.7. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego. Do kosztów zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt wysyłki, o którego wysokości kupujący jest informowany w podsumowaniu oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia. Jest on również wyszczególniony w dokumencie sprzedaży.

§ 5
Reklamacje
5.1. Sprzedający udziela gwarancji na każdy towar z osobna. Okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu. Na wszystkie towary udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
5.2. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.
5.3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty nadesłania przez zamawiającego reklamowanego towaru.
5.4. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 7 dni od nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru.
5.5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, wynikającej z błędu zamawiaj±cego, sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia indywidualnie każdej sprawy w sposób korzystny dla zamawiającego, w tym do bezpłatnej diagnozy towaru który bezzasadnie został wysłany jako wadliwy.

§ 6
Prawo zwrotu
6.1. Przy zakupie przez Internet kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ci±gu 21 dni kalendarzowych (decyduje data nadania przesyłki zwrotnej). Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży chyba, że klient skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
6.2. Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do zwrotu towaru jest wypełnienie i wysłanie "Oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od umowy zawartej na odległość" (do pobrania tutaj).

§ 7
Naprawy pogwarancyjne
7.1. Sprzedający deklaruje wolę wykonywania napraw pogwarancyjnych po możliwie najniższych kosztach. Od początku działalności kierujemy się dewizą, że należy zarabiać na sprzedaży a nie na serwisie sprzętu. W związku z niskim odsetkiem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzedający deklaruje chęć pobierania opłat od napraw pogwarancyjnych jedynie w wysokości pokrywającej koszty wymienionych podzespołów i transportu.

§ 8
Postanowienia końcowe
8.1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.
8.2. Ewentualne sprawy sporne pomiędzy sklepem a zamawiającym, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd.
8.3. Wszystkie inne sytuacje i problemy nie uwzględnione w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane z poszanowaniem przepisów polskiego prawa i ze szczególnym uwzględnieniem dobra zamawiającego.
Wiadomości
Przerwa wakacyjna
16 lipca 2024

W dniach od 17 lipca do 30 sierpnia 2024 sklep będzie zamknięty z powodu przerwy wakacyjnej.

Języki
Polish English
Waluty
Dystrybutorzy
Niemcy
Funktechnik Dathe

Szwajcaria
Lutz Electronics

Stany Zjednoczone
HamRadioOutlet