WX3in1 Plus 1.0 - Digipeater/I-Gate APRS | Microsat APRS

WX3in1 Plus 1.0 - Digipeater/I-Gate APRS

134.67€

Produkt może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie.
Ten produkt został zastąpiony przez WX3in1 Plus 2.0, który jest już dostępny w sprzedaży. Polecamy też sprawdzenie naszych urządzeń WX3in1 Mini.

Oprogramowanie konfiguracyjne dla Windows (firmware STABILNY):
WX3in1 Plus Configurator v1.41 (instalator): download
WX3in1 Plus Configurator v1.41 (plik zip): download

Nasze urządzenia zawsze wysyłamy z najnowszą STABILNĄ wersją firmware.

Oprogramowanie konfiguracyjne dla Windows (firmware ROZWOJOWY):
WX3in1 Plus 2.0 Configurator v1.47 (instalator): download
WX3in1 Plus 2.0 Configurator v1.47 (plik zip): download

Sterownik USB dla Windows (dla urządzeń sprzed 4 stycznia 2013): download
Sterownik USB dla Windows 64 Bit (dla urządzeń sprzed 4 stycznia 2013): download

Podręcznik użytkownika v1.41: download

Tabela porównawcza urządzeń firmy Microsat: download

Klient APRS
WX3in1 Plus pozwala na generowanie pakietów APRS zawierających zdefiniowane przez użytkownika pole informacji i wysyłanie ich w określonych odstępach czasowych. W ten sposób możliwe jest wysyłanie beaconów, obiektów, danych pogodowych i telemetrycznych.

Digipeater APRS
Głównym zastosowaniem urządzenia jest odbiór oraz wysyłanie pakietów danych APRS za pośrednictwem radiotelefonu. WX3in1 Plus potrafi odebrać pakiet, zdekodować nadawcę, odbiorcę, ścieżkę oraz pole informacji. Następnie wykonywane są działania zgodne z opcjami skonfigurowanymi przez użytkownika:
- Pakiet jest przesyłany dalej przez sieć APRS,
- Pakiet jest wysyłany do servera APRS-IS,
- Pakiet zostaje zignorowany jeżeli zawiera błędy.
W oprogramowaniu urządzenia zaimplementowano następujące mechanizmy:
- Sprawdzenie sumy kontrolnej - pakiety z błędami zostają zignorowane,
- Anti-flood - pakiety powtórzone w krótkim interwale czasowym nie są przesyłane dalej,
- Sprawdzanie ścieżki - decyzja o przesyłaniu pakietu jest podejmowana przy wykorzystaniu filtru zdefiniowanego w konfiguracji urządzenia. Użytkownik określa czy przesyłane mają być pakiety ze ścieżką WIDE1-1, WIDEn-N, Spn-N, lub innymi lokalnymi ścieżkami oraz ustala maksymalną wartość N (tzw. New-N paradigm).
- Filtr callsign - prosty filtr znaku stacji nadawczej pozwala na dodanie stacji do czarnej listy (te stacje są ignorowane) lub do białej listy (tylko te stacje są przesyłane dalej).

Przesyłanie RF -> APRS-IS (I-Gate)
WX3in1 Plus umożliwia połączenie do internetowej sieci serverów APRS-IS. Po zalogowaniu użytkownika do wybranego servera, możliwe jest wysyłanie danych radiowych odebranych z sieci APRS. Wysyłane są wszystkie pakiety, które mają poprawny format i sumę kontrolną.

Przesyłanie APRS-IS -> RF
Urządzenie umożliwia odbieranie pakietów z servera APRS-IS. Następnie podejmuje decyzję o ewentualnym przesyłaniu pakietu do RF. Możliwe jest przesyłanie różnych typów pakietów na bazie filtru zdefiniowanego w konfiguracji urządzenia. Pakiety wiadomości mogą być przesyłane do stacji, które zostały usłyszane po RF w ograniczonej odległości określanej na bazie ilości skoków (lokalny RF), i są powtarzane do 3 razy w przypadku braku potwierdzenia pakietem ACK od odbiorcy wiadomosci.

Obsługa stacji pogodowej
WX3in1 Plus umożliwia odbieranie informacji ze stacji pogodowej za pośrednictwem przewodu RS-232. Następnie dane są formowane w pakiet APRS i mogą być wysyłane do sieci radiowej w określonych odstępach czasowych. Dodatkowo WX3in1 Plus pozwala na wysyłanie danych pogodowych do servera APRS-IS.
Obsługiwane stacje:
- LaCrosse/Technoline WS-2300,
- LaCrosse/Technoline WS-2350,
- Peet Bros Ultimeter 100,
- Peet Bros Ultimeter 800,
- Peet Bros Ultimeter 2000,
- Peet Bros Ultimeter 2100,
- Davis Vantage Pro (z dataloggerem RS232),
- Davis Vantage Pro2 (z dataloggerem RS232),
- Davis Vantage Pro Plus (z dataloggerem RS232),
- Davis Vantage Pro2 Plus (z dataloggerem RS232),

Obsługa serwisu Weather Underground
Weather Underground jest jednym z największych serwisów pogodowych dostępnych w internecie. Pozwala on na stworzenie konta dla własnej stacji pogodowej i wysyłanie raportów pogodowych umieszczanych w ich bazie danych. Dane pogodowe są dostępne do podglądu w formie wykresów, tabel lub prostego appletu wyświetlającego aktualne warunki pogodowe. Każdy może wysyłać swoje dane za pośrednictwem prostego protokołu internetowego.
WX3in1 Plus pozwala na skonfigurowanie nazwy i hasła do konta założonego w serwisie i wysyłanie za ich pomocą raportów pogodowych w określonych odstępach czasowych. Możliwe jest także wysyłanie danych pogodowych w trybie "rapid fire" z częstością 5 sekund i podgląd zmian w trybie rzeczywistym przy wykorzystaniu ich appletu www.

Raporty telemetryczne
Urządzenie pozwala na wysyłane raportów telemetrycznych do sieci APRS/APRS-IS. Wśród dostępnych kanałów są:
- liczba pakietów APRS odebranych w oknie 1-godzinnym lub 10-minutowym,
- liczba pakietów APRS powtórzonych w oknie 1-godzinnym lub 10-minutowym,
- sprawność dekodowania w oknie 1-godzinnym lub w całym zakresie od włączenia urządzenia.


Obsługa modułu WXTelemetry (kanały analogowe)
Dodatkowe kanały telemetryczne można uzyskać przy wykorzystaniu zewnętrznego modułu WXTelemetry. Za pomocą WXTelemetry możemy wysyłać następujące kanały:
- dwa wejścia pomiaru prądu,
- dwa wejścia pomiaru napięcia,
- wejście cyfrowego termometru DS18B20.

Obsługa modułu WXBits (cyfrowe wejścia/wyjścia)
Można również skorzystać z dodatkowego modułu WXBits w celu raportowaniu stanów wejść cyfrowych oraz nadzoru wyjść cyfrowych. Moduł WXBits zawiera:
- 4 wejścia izolowane na transoptorach,
- 4 wyjścia na tranzystorach mosfet, typu open-collector.
Stany zarówno wejść, jak i wyjść, mogą być wysyłane w raportach telemetrycznych APRS, wyjścia mogą być również kontrolowane przez zdalne połączenie telnet.

Obsługa zegara RTC i synchronizacji czasu NTP
W WX3in1 Plus zawsze mamy najbardziej aktualną datę i czas dzięki wykorzystaniu synchronizacji z serverem NTP. Urządzenie łączy się z serverem NTP co kilka minut i sprawdza aktualny czas. Lokalny upływ czasu mierzony jest za pomocą zainstalowanego zegara RTC z podtrzymaniem bateryjnym.

Aktualizacja oprogramowania i konfiguracji
Urządzenie umożliwia aktualizację oprogramowania przez użytkownika z poziomu komputera PC przez połączenie USB za pomocą prostej aplikacji Konfiguratora. Jeżeli urządzenie jest umieszczone w oddalonej lokalizacji, możemy aktualizować oprogramowanie i konfigurację za pomocą protokołu TFTP.

Zdalny dostęp przez WWW
Użytkownik może modyfikować wszystkie ustawienia konfiguracji oraz przeglądać statystyki urządzenia zdalnie za pośrednictwem przeglądarki.
Poniżej widzimy 2 z 13 dostępnych stron konfiguracji przez WWW (stan dla firmware w wersji v1.10).


Zdalny dostęp przez telnet
Do urządzenia WX3in1 Plus możemy również połączyć się przez telnet. Połączenie telnet umożliwia pogląd komunikatów pracy urządzenia, odczyt statystyk, wysyłanie testowych pakietów przydatnych podczas podłączania i uruchamiania, kontrolę stanów wyjść modułu WXBits, i wiele innych.


Obwód drukowany urządzenia
Poniżej widać zdjęcie płytki PCB urządzenia. Projekt oparty jest na 2-warstwowej płytce drukowanej wyprodukowanej w Polsce. Każde urządzenie jest montowane i testowane przeze mnie.


Wiadomości
Przerwa wakacyjna
16 lipca 2024

W dniach od 17 lipca do 30 sierpnia 2024 sklep będzie zamknięty z powodu przerwy wakacyjnej.

Języki
Polish English
Waluty
Stacje APRS Microsat
Dystrybutorzy
Niemcy
Funktechnik Dathe

Szwajcaria
Lutz Electronics

Stany Zjednoczone
HamRadioOutlet