PLXDigi - Digipeater APRS | Microsat APRS

PLXDigi - Digipeater APRS

$67.60

Produkt może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie.
29 marca 2024: Dotarła do mnie nowa dostawa 110 sztuk zmontowanych obwodów drukowanych dla PLXDigi!

Oprogramowanie konfiguracyjne dla Windows (firmware STABILNY):
PLXDigi Configurator v1.04 (instalator): download
PLXDigi Configurator v1.04 (plik zip): download

Nasze urządzenia zawsze wysyłamy z najnowszą STABILNĄ wersją firmware.

Oprogramowanie konfiguracyjne dla Windows (firmware ROZWOJOWY):
PLXDigi Configurator v1.07 (instalator): download
PLXDigi Configurator v1.07 (plik zip): download

Podręcznik użytkownika v1.04: download
Tabela porównawcza urządzeń firmy Microsat: download

Wielościeżkowe dekodowanie pakietów APRS
Przy opracowywaniu PLXDigi zrezygnowaliśmy z dekodowania pakietów przy pomocy sprzętowego modemu. Nasz wielościeżkowy algorytm bazuje na technice cyfrowego przetwarzania sygnałów, a jego zastosowanie było możliwe dzięki dużej mocy obliczeniowej nowoczesnego 32-bitowego mikrokontolera zastosowanego w urządzeniu.
Wielościeżkowy algorytm dekodowania pakietów pozwala na równoległe przetwarzanie strumienia danych przy zastosowaniu różnych filtrów cyfrowych nałożonych na każdy z dwóch kanałów dekodowania. Pakiety zniekształcone przez składowe niskiej częstotliwości lub zawierające niezrównoważone poziomy tonów 1200/2200Hz są wstępnie filtrowane co znacznie zwiększa szanse na poprawne odebranie całego pakietu.

Klient APRS
PLXDigi pozwala na generowanie pakietów APRS zawierających zdefiniowane przez użytkownika pole informacji i wysyłanie ich w określonych odstępach czasowych. W ten sposób możliwe jest wysyłanie beaconów, obiektów, danych pogodowych i telemetrycznych.

Digipeater APRS
Głównym zastosowaniem urządzenia jest odbiór oraz wysyłanie pakietów danych APRS za pośrednictwem radiotelefonu.PLXDigi potrafi odebrać pakiet, zdekodować nadawcę, odbiorcę, ścieżkę oraz pole informacji. Następnie wykonywane są działania zgodne z opcjami skonfigurowanymi przez użytkownika:
- Pakiet jest przesyłany dalej przez sieć APRS,
- Pakiet zostaje zignorowany jeżeli zawiera błędy.
W oprogramowaniu urządzenia zaimplementowano następujące mechanizmy:
- Sprawdzenie sumy kontrolnej - pakiety z błędami zostają zignorowane,
- Anti-flood - pakiety powtórzone w krótkim interwale czasowym nie są przesyłane dalej,
- Sprawdzanie ścieżki - decyzja o przesyłaniu pakietu jest podejmowana przy wykorzystaniu filtru zdefiniowanego w konfiguracji urządzenia. Użytkownik określa czy przesyłane mają być pakiety ze ścieżką WIDE1-1, WIDEn-N, Spn-N, lub innymi lokalnymi ścieżkami oraz ustala maksymalną wartość N (tzw. New-N paradigm).
- Filtr callsign - prosty filtr znaku stacji nadawczej pozwala na dodanie stacji do czarnej listy (te stacje są ignorowane) lub do białej listy (tylko te stacje są przesyłane dalej).

Obsługa stacji pogodowej
PLXDigi umożliwia odbieranie informacji ze stacji pogodowej za pośrednictwem przewodu RS-232. Następnie dane są formowane w pakiet APRS i mogą być wysyłane do sieci radiowej w określonych odstępach czasowych.
Obsługiwane stacje:
- LaCrosse/Technoline WS-2300,
- LaCrosse/Technoline WS-2350,
- Peet Bros Ultimeter 100,
- Peet Bros Ultimeter 800,
- Peet Bros Ultimeter 2000,
- Peet Bros Ultimeter 2100,
- Davis Vantage Pro (z dataloggerem RS232),
- Davis Vantage Pro2 (z dataloggerem RS232),
- Davis Vantage Pro Plus (z dataloggerem RS232),
- Davis Vantage Pro2 Plus (z dataloggerem RS232),

Raporty telemetryczne
Urządzenie pozwala na wysyłane raportów telemetrycznych do sieci APRS. Wśród dostępnych kanałów są:
- napięcie zasilania,
- liczba pakietów APRS odebranych w oknie 1-godzinnym lub 10-minutowym,
- liczba pakietów APRS powtórzonych w oknie 1-godzinnym lub 10-minutowym,
- sprawność dekodowania w oknie 1-godzinnym lub w całym zakresie od włączenia urządzenia.

Obsługa modułu WXTelemetry (kanały analogowe)
Dodatkowe kanały telemetryczne można uzyskać przy wykorzystaniu zewnętrznego modułu WXTelemetry. Za pomocą WXTelemetry możemy wysyłać następujące kanały:
- dwa wejścia pomiaru prądu,
- dwa wejścia pomiaru napięcia,
- wejście cyfrowego termometru DS18B20.

Obsługa modułu WXBits (cyfrowe wejścia/wyjścia)
Można również skorzystać z dodatkowego modułu WXBits w celu raportowaniu stanów wejść cyfrowych oraz nadzoru wyjść cyfrowych. Moduł WXBits zawiera:
- 4 wejścia izolowane na transoptorach,
- 4 wyjścia na tranzystorach mosfet, typu open-collector.
Stany zarówno wejść, jak i wyjść, mogą być wysyłane w raportach telemetrycznych APRS, wyjścia mogą być również kontrolowane przez port szeregowy urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania i konfiguracji
Urządzenie umożliwia aktualizację oprogramowania przez użytkownika z poziomu komputera PC przez połączenie USB za pomocą prostej aplikacji Konfiguratora.

Obwód drukowany urządzenia
Poniżej widać zdjęcie płytki PCB urządzenia. Projekt oparty jest na 2-warstwowej płytce drukowanej wyprodukowanej w Polsce. Każde urządzenie jest montowane i testowane przeze mnie.

Wiadomości
Przerwa wakacyjna
16 lipca 2024

W dniach od 17 lipca do 30 sierpnia 2024 sklep będzie zamknięty z powodu przerwy wakacyjnej.

Języki
Polish English
Waluty
Dystrybutorzy
Niemcy
Funktechnik Dathe

Szwajcaria
Lutz Electronics

Stany Zjednoczone
HamRadioOutlet